RFID frekvenser
Body:
  Lav Frekvens (LF) Høj Frekvens (HF) Ultra Høj Frekvens (UHF) Mikrofrekvens
Frekvens 125kHz-135kHz. 13,56 MHz.
Image:
Udfordringer ved valg af RFID
Body:

 

Hvilke risici skal man være opmærksom på og hvad hvilke forhindringer møder man ved vurdering af unik identifikation med RFID? Vi vil her opridse de mest kendte udfordringer, som vores kunder møder i implementeringen af RFID.

 

Image:
Valg af RFID
Body:

 

Vi vil her pege på nogle af de vigtige, men ofte oversete faktorer, som er betydende for en succesfuld implementering af RFID med en god ROI.

 

Valg af teknologi

Den første væsentlige faktor er valg af den rigtige teknologi. Teknologien skal sikre de rigtige valg med hensyn til et variabelt udbud af udstyr, som er velegnet til opgaven, samt behovet for integration med andre led i forsyningskæden.

Image:
Hvorfor RFID?
Body:

RFID kan give os informationer om objekter som det aldrig har været muligt tidligere.

Flere og flere produkter vil i fremtiden blive forsynet med deres egen unikke ID, og alle led i produktions og logistikkæden, så vel internt som eksternt, vil have adgang til information om det enkelte objekt.

Image:
Aktive RFID teknologier
Body:

 

Aktive RFID teknologier som RTLS og IPS og især GPS er kendetegnet ved at de kan række forholdsvis langt men det betyder også at de kræver en stømkilde typisk i form af et batteri.

Prismæssigt adskiller de sig også markant fra de passive RFID systemer især på tag's, se side med budgetskema for aktiv RFID 

Image:
Passive RFID teknologier
Body:

 

RFID sammenlignet med GPSNFC:

Image:
EPC Elektronisk Produktions Kode
Body:

EPC betyder Elektronisk Produktion Code, og kan sammenlignes med EAN-nummer systemet for stregkoder, dog med den væsenlige forskel at alle varer har deres eget løbenummer, så det er en EAN + løbenummer

EPC nummersystemet administreres world wide af GS1, der er også et GS1 kontor i Danmark, Norge og i Sverige, der kan give rådgive om systemet og fortælle hvordan man får EPC-numre tildelt, hvis man bruger EPC feltet til sin egen nummerserie i et lukket kredsløb, behøver man ikke få udtaget EPC-numre.

Image:
Kommunikation mellem RFID tag og læser
Body:

Skitse af principperne for kommunikation mellem læser og tag. Illustrationen er lavet af Steve Lewis fra Laran.

 

Magnetfelt LF og HF(near field)                           Elektrisk felt UHF(far field)

 

LF og HF

Image:
IC-information og datakapacitet i RFID tag
Body:

Hvis man ønsker at anvende RFID read/write tag som en form for distribueret database eller som informationsbærer fra et IT-system til et andet, er datakapaciteten i tag'een (ud over pladsen der anvendes til det unikke ID) vigtig.

Da hukommelsen både fylder noget og ikke er gratis har det selvfølgelig indflydelse på størrelse og pris (da silicium er dyr).

Image:
Hvad er en RFID-læser
Body:

En RFID læser kan enten være med indbygget antenne eller med en eller flere ekstern antenne(r). Hvis der er flere RFID antenner koblet på den samme RFID læser styres antennerne af en multiplexer typisk med 2, 4 eller 8 antenneporte. Multiplexeren kan håndtere signaler fra flere antenner samtidig og registrerer på hvilken antenne en RFID tag er læst. Antennerne kan være placeret i en gate eller som enkeltstående flere meter fra læseren.

Image:
RFID tags viden
Body:

En tag er en mikrochip forbundet med en lille antenne, og benævnes ofte som en tag eller chip. 


Tags findes i mange udformninger afhængig af hvilket formål de skal anvendes til.

Indtil dags dato har alle tags været en komponent som er blevet føjet til et objekt, men der ses nu flere og flere produkter hvor tag’en er tænkt ind i produktdesignet og således bliver en integreret del af produktet.

Under kategorien "tags", skelnes der mellem hard tags, labels, kort, og nøglebrikker.

Image:
Hvordan virker RFID systemet?
Body:

Se den korte video, der viser hvordan RFID-læseren registerer indholdet i boksen uden at der skal ske en aktiv registrering af kasserne.

Image:

Pages