RFID Ordbog

 

RFID nøglechips RFID blandede tags ID-advice

Er du i tvivl om hvad de forskellige RFID udtryk betyder? Find ud af det her!

 

Aktiv chip/tag Chip med batteri. Kan uden ekstern påvirkning udsende et signal, modsat en passiv chip.
AIM Automatic Identification Manufacturers (brancheforening).
Antenne Antennen sender signalet af elektromagnetisk energi fra læseren. Anvendes både til at sende og modtage informationer fra chip. Specificeret til læserens frekvensområde.
Anti Collision Anvendes til multiread chip, til sikring af dataoverførsel fra den enkelte chip. Dette gør at den ikke konflikter med dataoverførsel fra andre chips i antennens læseområde. Der kan med Anti Collision læses flere tag på en gang.
Asynkron Transmision Metode til dataoverførsel, baseret på start- og stop-bit.
Batch læsning/Batch reading: Læsning af flere chips på en gang. Synonym med multiread.
Bære, bærebølge/Carrier Bærebølge frekvens er den frekvens der kan overføre data.
Chip Daglig tale for RFID-chip, der er elektronisk sender og modtager. Består ofte af en lille chip (på størrelse med et knappenålshoved) og en kobber antenne. Det hele er indkapslet.
Chip baseret RFID/Chip-based RFID-system baseret på Silicium chips som databære.
Chip-løs RFID/Chipless

RFID-system som fungerer uden anvendelse af integrerede kredsløb, f.eks. overfladiske akustiske bølger (SAW). Ellers baseret på printteknologi med speciel blæk.

Data hastighed/Data rate I RFID-systemer henviser data hastighed til hastigheden i kommunikationen mellem tag og antenne.
De-tuning Reduktion i læseafstand mellem tag og læser, pga. forstyrrelser fra metal eller elektrisk støj i signaler.
Enkelt læsning/Single Read Chippen læses kun én gang uanset hvor længe den er i antennens læsefelt, modsat kontinuerlig læsning, eller antennen kan kun læse en tag ad gangen (hvis der er flere tag i antennens læsefelt af gangen læses ingen, da læseren ikke kan adskille signalerne fra de forskellige tags).
EPC

Electronic Production Code. International protokol for tildeling af ID-numre. ID er for hvert individ (hver pakke rød Gevalia kaffe), til forskel fra EAN der giver ID på produktet (500g rød Gevalia). Ses som "EAN-kodernes afløser".

EPCIS EPC Information Services. Fremtidig international standard for informationsudveksling i EPC logistikløsninger mellem virksomhedernes forsyningskæder.
ETSI European Telecommunications Standard Institute. Ansvarlig for tildeling af frekvensbånd og betingelser for alle typer af radiosignaler i Europa, herunder RFID standarder.
Fabrikskodning/Factory Programming Det unikke ID som tags er kodet/brændt med fra producenten – dette kan ikke ændres, modsat den skrivbare del, som kan læses og skrives til løbende. Read only tags har kun ét kodet ID og ingen skrivbare felter.
Fuld duplex, FDX/Full Duplex Kommunikations-protokol der kan sende data begge veje på samme tid, i samme kanal. Anvendes blandt andet inden for ISO 11784/85.
GEN2 2. generation af Worldwide standard dataprotokol EPC for læsning, på trods af forskellige regionale frekvensområder.
Halv duplex, HDX/Half Duplex Protokol som tillader data begge veje, men ikke på samme tid. Anvendes blandt andet inden for ISO 11784/85.
ID kontrol/ID Filter Database funktion der sammenligner et læst tag ID med gyldige værdier i databasen.
Justering/Alignment Orientering af chip i forhold til læser og antenne.
Kapacitet data/Capacity Data Mål for hvor meget data der kan skrives til chippen, inkl. datakontrol og fejlkontrol, normalt opgivet i bit eller byte.
Kapacitet kanal/Capacity Channel Et mål for transmissions kapacitet relateret til båndbredde og signalstyrke.
Kontinuerlig læsning/Continuous Reading Gentagende læsninger af chippen, så længe den er i antennens læsefelt. Modsat enkelt læsning.
Kryptering/Encryption af data Kryptering kan foretages på skrivbare data på en tag. Tag-ID der er brændt i tag'en kan ikke krypteres men heller ikke ændres.
Listen before talk Protokol/metode for kommunikation mellem tags og læser - antenne. Er til diskussion i EU.
Læseafstand/Reading Range Den afstand fra en antenne, hvormed man kan læse en chip. Læseafstanden afhænger meget af antennens og chippens størrelse. Generelt kan man sige jo større chip og antenne, jo bedre læseafstand.
Læsefelt/Field of View Det område hvor læseren/antennen er i stand til at læse tags.
Miljø parametre/Environmental Parameters Faktorer som temperatur, fugtighed og elektronisk støj kan alt sammen have en betydelig indvirkning på RFID systemets ydeevne.
Multiread Læsning af flere chip på en gang (f.eks. alle chip i en kasse læses i en process).
Passiv chip, tag eller transponder RFID-chip uden egen energikilde. Får energi fra antennens elektromagnetiske felt.
Producent Tag ID, Mfr Tag ID/Manufacturers Tag ID

Det unikke ID som tags er kodet/brændt med fra producenten. Kan ikke ændres.

Proprietær system System hvor en producent har lavet egne specifikationer, der ikke er tilgængelige for andre. Modsat åbne standarder som ISO 18000.
RFIDsociety.org Europæisk organisation for vidensformidling om RFID.
SAW, Overflade akustik/Surface Acoustic Wave device: Tag der kommunikerer med læseren via overfladeakustiske nanobølger. Kræver meget lille signalstyrke. Kaldes også chipless.
Skrive afstand/Programming Range Den afstand hvormed læseren er i stand til at skrive til/programmere tags.
Smart label Typisk en printbar label bestående af flere lag, hvoraf det ene indeholder RFID-chip med antenne.
Støj/Noice Uønskede elektromagnetiske signaler fra omgivelserne. Påvirker typisk læseafstand negativt.
Støj følsomhed/Noice Immunity Et udtryk for hvor følsomt systemet er overfor støj fra omgivelserne.
Åbne systemer Systemer der overholder vedtagne standarder.