10 gode RFID råd

  1. Start i god tid. Det tager længere tid end forventet at få rede på teknologien. Vær samtidig kritisk, meget information på nettet er halv information der let kan misforstås. 
 
  2. Udvælg og test omhyggeligt. Tests bør altid foretages i de rigtige omgivelser, da testopstillinger i andre miljøer ofte giver et forkert billede af mulighederne. Sørg for at lave standarder, da de giver frihed i fremtiden. Manglende standarder og kompatibilitet kan give unødvendige bindinger.
  3. Revurder informationsbehovet, og se kritisk på forretningsgangene. Hvor er der "skjulte" gevinster? RFID har enorm indflydelse på arbejdsgangen.
 
  4. Udvælg 4-6 indsatsområder hvor RFID giver de største gevinster, og prioriter disse efter indtjening. ID-advice kan hjælpe med investerings og payback profiler fra 6 cases fra forskellige brancher.
 
  5. Start med kernen og undlad undtagelserne, da de fjerner fokus fra de 80% af tilfældene, hvor der kan tjenes mange penge.
 
  6. Test i de rigtige omgivelser. RFID virker, men fungerer ikke ens i alle omgivelser og materialer. Læseafstand ændres væsentligt under forskellige omstændigheder.
 
  7. Indrag RFID i omlægninger i produktionsflow eller specifikation af nyt IT-system.
 
  8. Anvend den forøgede datakvalitet, som RFID giver, til Business Intelligence systemer. RFID giver et stort og validt datagrundlag.
 
  9. Hav den interne projektgruppe på plads og udnyt den organisatoriske løftestang som RFID er, til informationsdeling.
 
  10. Udviklingen står ikke stille, heller ikke indenfor RFID. Udnyt ændringerne til at optimere RFID målene og gevinsterne. Lav et dynamisk system fra starten, der giver mulighed for ændringer. 

RFID bokse RFID tags RFID tag armbånd